Wyniki finansowe


Wyniki finansowe Inpro S.A. (dane w tys. zł)


2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016*
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
120 196
158 751
184 810
102 318
162 717 147 684
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
22 867
19 669
19 073
9 080
32 000 30 590
Zysk (strata) brutto
23 581
21 581
 19 153
9 445
32 944 31 280
Zysk (strata) netto
19 139
17 467
 15 543
7 620
26 649 25 368
Aktywa razem
325 618
286 383
 282 742
334 863
331 521 309 581
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
150 118
101 933
 82 749
131 254
104 866 69 570
Zobowiązania długoterminowe
 10 304
 7 309
 32 556
24 595
11 247 14 790
Zobowiązania krótkoterminowe
 134 995
89 160
 46 569
101 746
87 919 47 304
Kapitał własny  175 500
184 450
 199 993
203 609
226 655 240 011
Kapitał zakładowy
 4 004 
 4 004 
 4 004
4 004 4 004 4 004
Liczba akcji (szt.)
 40 040 000
40 040 000  40 040 000
40 040 000 40 040 000 40 040 000

* dane wg MSSFKONTAKT

SEKRETARIAT
58 34 00 370

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381

Proszę o ofertę w formie:
Wizyty na budowieBiuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej na stronie polityka prywatności.