Debiut Inpro S.A. na GPW

W dniu 17 lutego 2011 roku Inpro S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Około 9:30 za Prawa Do Akcji (PDA) Inpro S.A. płacono 6,68 zł, wobec ceny emisyjnej 6,6 zł. Był to 4. debiut w roku 2011 na rynku głównym warszawskiej Giełdy oraz 398 spółka notowana na tym rynku.

Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 66,07 mln zł. Nowi akcjonariusze będą posiadać 25 proc. akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Inpro SA. W Transzy Detalicznej inwestorzy indywidualni objęli 1.300.000 Akcji Serii B, a stopa redukcji w tej transzy wyniosła około 32,66%. W Transzy Dużych Inwestorów przydzielono 8.710.000 Akcji Serii B.


Środki pozyskane z emisji akcji posłużą zrealizowaniu strategii rozwoju Grupy Inpro, która zakłada przyśpieszenie procesu umacniania silnej pozycji w zakresie budowy apartamentów oraz mieszkań o podwyższonym standardzie, atrakcyjnie zlokalizowanych w Trójmieście. Inpro zamierza również sfinansować wkład własny planowanych inwestycji, a także realizować proces rozbudowy banku gruntów pod przyszłe projekty inwestycyjne. Strategia Inpro uwzględnia również nabycie 51% udziałów w Spółce Domesta, co przełoży się na wzmocnienie pozycji Grupy Inpro w segmencie mieszkań popularnych.


Profil działalności Grupy Inpro

Inpro S.A., wiodąca spółka w Grupie Kapitałowej, jest liderem segmentu mieszkań o podwyższonym standardzie w Trójmieście. W skład Grupy wchodzą dodatkowo: Rugby - produkująca materiały budowlane oraz Dom Zdrojowy – pierwszy w Polsce condohotel, zlokalizowany w Jastarni na Półwyspie Helskim oraz Domesta - budująca głównie mieszkania popularne. Domesta wchodzi w składu Grupy Kapitałowej warunkowo ponieważ w dniu 12 sierpnia 2010 r. podpisano umowę zakupu 51% udziałów spółki, przy czym płatność nastąpi ze środków pochodzących z Oferty Publicznej.

Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również mieszkania o podwyższonym i popularnym standardzie. Dodatkowo Grupa posiada własny wydział budowlany, w którym pracuje około 150 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników budowlanych. Jest to jeden z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej. Inpro dysponuje własnym bankiem gruntów w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach, o wartości rynkowej ponad 200 mln zł. Dzięki temu do dyspozycji jest ponad 411 tys. m. kw., na których można wybudować około 2,4 tys. mieszkań. Obecnie Inpro realizuje 8 dużych, nowoczesnych projektów obejmujących 1665 lokali. W planach na najbliższe lata Grupa ma przygotowane 4 projekty obejmujące 1194 mieszkaniai apartamenty.

Lista zrealizowanych przez Inpro projektów zawiera 25 inwestycji mieszkaniowych w prestiżowych lokalizacjach Gdańska, Gdyni, Sopotu i Jastarni. Na liście referencyjnej znajdują się również budowy i renowacje obiektów użyteczności publicznej, między innymi: renowacja Ratusza Rady Miasta Gdańska, modernizacja Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, modernizacja Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej oraz budowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Akcjonariuszami Spółki są trzy osoby fizyczne zarządzające firmą od jej powstania, z bogatą wiedzą budowlaną oraz dużym doświadczeniem deweloperskim.

Wyniki finansowe oraz prognoza

Skutecznie realizowana przez Grupę Inpro strategia rozwoju zapewnia wzrost przychodów ze sprzedaży. Wyniki finansowe charakteryzują się także wysoką rentownością netto - w roku 2009 wyniosła ponad 17%. W latach 2007-2009 Grupa Inpro zwiększyła przychody ze sprzedaży z poziomu 146,8 mln zł w 2007 r. do 162,3 mln zł w roku 2009. Obserwowany wzrost sprzedaży był efektem realizacji coraz większej liczby projektów deweloperskich. W tym samym okresie zysk z działalności operacyjnej zwiększył się z 31,9 mln zł w roku 2007 do 36,8 mln zł w roku 2009. Zysk netto wzrósł z 26,0 mln zł w 2007 r. do poziomu 28,5 mln zł w roku 2009.

Na rok 2010 Grupa Inpro prognozuje osiągniecie 149 mln przychodów oraz ponad 20 mln zysku netto. W roku kolejnym 170 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 27 mln zł zysku netto. Rok 2011 powinien być udany w szczególności ze względu na zwiększony popyt na mieszkania, co przekłada się na liczbę nowo podpisywanych umów. Rosnący wpływ na wyniki finansowe Grupy poza Inpro S.A. będzie mieć w szczególności Domesta, w tym głównie dzięki wysokim marżom osiąganym przez tą spółkę na rynku mieszkań popularnych.


Podstawowe dane finansowe Grupy Inpro (w mln zł)

  2007 2008 2009 2010P 2011P
Przychody ze sprzedaży 146,8 150,9 162,3 149,0 170,0
EBIT 31,9 38,2 36,8 25,9 34,0
Zysk netto 26,0 31,9 28,5 20,1 27,4


KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..