Grupa Inpro osiągnęła w I półroczu 2012 r. 3,1 mln zysku netto, wzrost o 1445 % r/r

Inpro SA, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowany na GPW w Warszawie, podsumował wyniki za I półrocze 2012 roku. Grupa Kapitałowa wypracowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 12,32 mln zł (wzrost o 81% r/r), przy osiągniętych przychodach ze sprzedaży w wysokości 47,80 mln zł (wzrost o 44% r/r). Zysk netto wyniósł 3,10 mln zł i wzrósł o 1445% w stosunku do wyniku zrealizowanego w I półroczu 2011 roku.


Na tak istotny, ponad 80%, wzrost zysku brutto ze sprzedaży miała wpływ dynamika przychodów ze sprzedaży, przewyższająca dynamikę kosztu własnego sprzedaży. Przychody ze sprzedaży zrealizowane w I półroczu 2012 roku wyniosły 47,80 mln zł i wzrosły o 44% w stosunku do 33,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast koszt własny sprzedaży zwiększył się jedynie o 34%. Jednocześnie wzrosła rentowność netto z 1% do 6%. 

W I półroczu 2012 roku bardzo dobre wyniki odnotowała również Spółka na poziomie jednostkowym. Po pierwszych sześciu miesiącach br. Inpro SA wypracowała 8,90 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, czyli o 97 % więcej niż w I półroczu roku ubiegłego, kiedy to uzyskała 4,52 mln zł. Spółka osiągnęła w I półroczu 2012 roku 93% wzrost przychodów ze sprzedaży, generując 43,93 mln zł w stosunku do 22,72 mln zł w I półroczu 2011 roku. Zysk netto Inpro SA wzrósł o 424%, z 724 tys. w I półroczu 2011 roku do 3,79 mln zł w I półroczu br. Dzięki temu rentowność netto wzrosła z 3% do 9%. 

Mimo trudnych warunków rynkowych, związanych między innymi z wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywców mieszkań i domów, restrykcyjną polityką kredytową banków, a także w konsekwencji stopniowego wygasania rządowego programu Rodzina na Swoim, wyniki finansowe za I półrocze br. prezentują się bardzo dobrze i potwierdzają bardzo stabilną pozycję całej Grupy Kapitałowej Inpro. Wypracowany przychód Grupy jest o tyle satysfakcjonujący, iż w analizowanym okresie Spółka Inpro SA nie zakończyła żadnego projektu, a wygenerowane przychody dotyczyły lokali, które zostały oddane do użytkowania w poprzednich okresach sprawozdawczych, ale nie zostały wtedy wydane klientom. Przede wszystkim dotyczy to inwestycji Wróbla Staw Domy Wielorodzinne i Trzy Żagle (budynek C), a także Osiedle Leszczynowe. 

Przeważająca część obrotów Grupy Kapitałowej Inpro przypadać będzie na dwa ostatnie kwartały 2012 roku, kiedy to zgodnie z harmonogramem zrealizowane zostaną następujące projekty:
• Osiedle Leszczynowe - budynki nr 8 - IV kwartał 2012 r.
• Osiedle Jabłoniowa - budynki A, B, C, D, E oraz F, G, H - odpowiednio III i IV kwartał 2012 r.
• Kwartał Kamienic - III kwartał 2012 r.
• Wróbla Staw domy- etap B oraz bliźniaki etapu C - odpowiednio III i IV kwartał 2012 r.
• City Park- budynki A i B - IV kwartał 2012 r.
• Golf Park- część etapu B - IV kwartał 2012 r. 

Prognozowany przychód łączny z wyżej wymieniowych projektów, który zostanie zaksięgowany
w 2012 r., wyniesie około 120 mln zł. 

W I półroczu 2012 roku Grupa Kapitałowa Inpro wprowadziła do sprzedaży łącznie 233 lokale:
• budynek D na Osiedlu City Park w Gdańsku z 84 mieszkaniami i 2 lokalami usługowymi
• budynki I i J na Osiedlu Jabłoniowa w Gdańsku z 48 mieszkaniami
• budynek nr 9, 10 i 11 na Osiedlu Leszczynowym z 33 mieszkaniami
Zgodnie z założeniami, wyżej wymienione projekty będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe w kolejnych latach.
W analizowanym okresie, Spółka Inpro SA rozpoczęła następujące inwestycje:
• I etap Osiedla Chmielna Park na Wyspie Spichrzów w Gdańsku – budynek A z 55 lokalami mieszkalnymi i 2 lokalami usługowymi. Przedsprzedaż na dzień 31.08.2012 r. wynosi 51%
• budynek D na Osiedlu City Park w Gdańsku z 84 mieszkaniami i 2 lokalami usługowymi. Przedsprzedaż na dzień 31.08.2012 r. wynosi 16%. 

W następnych kwartałach 2012 roku Inpro SA planuje wprowadzić do sprzedaży kolejne inwestycje, które znacząco zwiększą aktualną ofertę. KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..