Inpro odnotowała w I kwartale 2011 r. 65% wzrost sprzedaży mieszkań

Inpro S.A., jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów, notowany na rynku głównym GPW, podpisał w I kwartale 2011 r. łącznie 102 umowy przedwstępne sprzedaży mieszkań (netto), czyli o 65% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa w I kwartale 2011 r. wypracowała marżę brutto na poziomie 3,56 mln zł, zysk z działalności operacyjnej wynoszący 0,75 mln zł przy osiągniętych 18,3 mln zł przychodach ze sprzedaży.

Tak duży wzrost zainteresowania lokalami budowanymi przez Spółkę to przede wszystkim zasługa atrakcyjnych lokalizacji inwestycji, konkurencyjnych cen oraz dopasowanych do oczekiwań rynku rozkładów mieszkań.

Wyniki finansowe uzyskane przez Grupę Kapitałową Inpro w I kwartale 2011 roku były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spowodowane jest to głównie tym, iż w analizowanym okresie Inpro S.A. i spółka Domesta Sp. z o.o. nie zakończyły żadnego nowego projektu, a generowane przychody dotyczyły lokali, które zostały oddane do użytkowania w poprzednich okresach. Zakończenie części projektów z przekazaniem mieszkań (osiedle Trzy Żagle w Gdańsku - budynek C, osiedle Wróbla Staw domy wielorodzinne w Gdańsku - 7 budynków, osiedle Leszczynowe – budynek 6 i 3), planowane jest na drugą połowę oraz koniec br., co istotnie wpłynie na ostateczne wyniki finansowe za rok 2011. Grupa prognozuje przychody łączne z realizacji ww. projektów, które zostaną zaksięgowane jeszcze w tym roku, na poziomie ok. 105 mln zł.

Branża deweloperska charakteryzuje się stosunkowo długim i specyficznym cyklem produkcyjnym. Przychody ze sprzedaży są księgowane po około 2 latach od daty rozpoczęcia inwestycji, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i wydaniu lokali klientom. Przeważająca część zaksięgowanych przychodów, która będzie stanowiła o efektywności naszej działalności, przypadnie na drugą połowę i koniec br., gdy oddamy znaczące inwestycje, które są obecnie realizowane.” - argumentuje Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu Inpro S.A.

Mniejsze przychody w I kwartale 2011 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wynikają również ze stopnia zaawansowania robot budowlanych na prowadzonych projektach w I kwartale 2010 r. Grupa Kapitałowa Inpro oddała wtedy do użytkowania budynek B na osiedlu Trzy Żagle w Gdańsku oraz budynek 2 na osiedlu Leszczynowym w Gdańsku. Z uwagi na fakt, że 91% przychodów Grupy Kapitałowej to przychody z działalności deweloperskiej, analogicznie tak jak Grupa, tak i Spółka INPRO zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży za pierwsze 3 miesiące 2011 r. (15,3 mln zł w porównaniu do 39,8 mln zł, spadek 62%).

Zarząd Inpro podtrzymuje prognozy finansowe zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym. Spółka planuje wygenerować ponad 25 mln zł zysku netto za 2011 r. Jednocześnie Zarząd podjął uchwałę dotyczącą przeznaczenia dywidendy za rok 2010 w wysokości 0,20 zł za akcję. Wypłata nastąpi w lipcu br. pod warunkiem zatwierdzenia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..