W I półroczu 2015 Grupa INPRO zwiększyła zysk ponad czterokrotnie

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowanych na GPW w Warszawie, podsumowała wyniki za I półrocze 2015 roku. Przychody Grupy wzrosły r./r. o blisko 18% do poziomu 79,9 mln zł, a wynik netto wyniósł 7,8 mln zł czyli ponad czterokrotnie więcej niż w I półroczu 2014 roku.

W I półroczu 2015 r. Grupa INPRO zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o blisko 18% do poziomu 79,9 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 20,7 mln zł, czyli o 55% więcej w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r. Grupa INPRO za I półrocze 2015 roku osiągnęła wynik netto na poziomie 7,8 mln zł wobec 1,9 mln zł rok wcześniej. Poprawa uzyskanych wyników związana jest ze stopniem zaawansowania realizowanych projektów i korzystną ceną jednostkową metra kwadratowego sprzedawanego lokalu.
W I półroczu br. Grupa Kapitałowa INPRO przekazała łącznie 198 lokali mieszkalnych, czyli o 25% więcej niż rok wcześniej.

„Utrzymanie stabilnego poziomu wzrostu gospodarczego w Polsce wspierał wzrastający popyt konsumpcyjny oraz dobra dynamika inwestycji. Dla rynku deweloperskiego najważniejsze wydarzenia minionych miesięcy bieżącego roku to nowelizacja programu MdM poprzez zwiększenie dopłat dla rodzin wielodzietnych oraz objęcie programem rynku wtórnego. W tych okolicznościach zapowiada się, iż 2015 rok będzie kolejnym rokiem z bardzo wysoką sprzedażą mieszkań, przy jednoczesnym wzroście liczby lokali wprowadzonych do oferty.” – powiedział Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu INPRO SA.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 r. Grupa INPRO zanotowała również wzrost przedsprzedaży netto. Przez pierwsze sześć miesięcy 2015 r. Grupa podpisała 237 umów przedwstępnych netto, tj. o 10 % więcej niż w I półroczu 2014 roku.

INPRO SA oddała do użytkowania 7 domów jednorodzinnych na osiedlu Wróbla Staw oraz budynek E na osiedlu City Park. Spółka zależna Domesta oddała do użytkowania kolejny budynek na Osiedlu Leszczynowym. Przeważająca część obrotów Spółek INPRO i Domesta przypadać będzie jednak na drugą połowę roku 2015. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zrealizowane zostaną następujące projekty: Osiedle Leszczynowe (budynek nr 14), Osiedle City Park (budynek F), Osiedle Chmielna Park (budynek B), Osiedle Wróbla Staw Mieszkania (5 budynków w ramach etapu II oraz 5 budynków w ramach etapu I), domy jednorodzinne na Osiedlu Wróbla Staw (etap D) oraz na osiedlu Golf Park. Przychód z tych projektów, który zostanie zaksięgowany w 2015 roku powinien oscylować w przedziale 70-90 mln zł.

W I półroczu br. Grupa INPRO wprowadziła do oferty 441 nowych mieszkań i domów. W styczniu 2015 roku Spółka INPRO rozpoczęła sprzedaż 118 mieszkań z I etapu osiedla Wróbla Staw Mieszkania. Natomiast w kwietniu i w maju br. do oferty wprowadzono trzy projekty: 18 domów jednorodzinnych z etapu H na osiedlu Wróbla Staw, budynek C na osiedlu Chmielna Park (130 lokali) oraz osiedle Kwartał Uniwersytecki (175 lokali).

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..