Wyniki finansowe Grupy INPRO za I półrocze 2014 zgodnie z oczekiwaniami

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowanych na GPW w Warszawie, podsumowała wyniki za I półrocze 2014 roku. Grupa INPRO uzyskała 67,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, natomiast zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 13,4 mln zł. Rozkład czasowy przychodów Grupy Inpro w 2014 roku będzie odmienny od odnotowanego w 2013 roku, co potwierdzają wyniki finansowe I półrocza b.r

Za pierwsze półrocze 2014 r. Grupa INPRO zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 18% do poziomu 67,9 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 13,4 mln zł, czyli o 28% mniej w porównaniu do analogicznego okresu w 2013 r. Grupa Inpro za I półrocze 2014 roku osiągnęła wynik netto na poziomie 1,9 mln zł wobec 7,5 mln zł rok wcześniej. W analizowanym okresie Grupa Kapitałowa INPRO przekazała łącznie 158 lokali mieszkalnych, czyli o 33% mniej niż w I półroczu 2013 r. INPRO SA wydało w tym okresie 125 lokali, w porównaniu z 208 wydaniami w roku poprzednim. Spadek liczby wydań wynika bezpośrednio z cyklu deweloperskiego – w roku 2014 zakończenie budów, a tym samym wydanie pozwolenia na użytkowanie budynków przypadać będzie głównie na końcówkę roku.

„Grupa INPRO SA w II kwartale 2014 roku zanotowała wysoki poziom sprzedaży. Przedsprzedaż netto w tym okresie wyniosła 117 umów netto w porównaniu do 91 umów z analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 29%). Sama spółka INPRO podpisała w tym okresie 96 umów netto, to jest o 22% więcej niż w roku 2013. Biorąc pod uwagę aktualną ofertę oraz plany sprzedażowe Grupa oczekuje, że kolejne miesiące będą również korzystne.”
– powiedział Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu Inpro SA.

Także w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. INPRO SA i PB Domesta Sp. z o.o. zanotowały łączny wzrost przedsprzedaży netto. Przez pierwsze sześć miesięcy 2014 r. INPRO SA i PB Domesta Sp. z o.o. podpisały razem 216 umów przedwstępnych netto, tj. aż o 40% więcej niż w I półroczu 2013 r.

W okresie sprawozdawczym tylko PB DOMESTA Sp. z o.o. oddała do użytkowania obiekt – budynek mieszkalny nr 11 na Osiedlu Leszczynowym. Przeważająca część obrotów Spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na ostatni kwartał 2014 roku, kiedy to, przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zrealizowane zostaną następujące projekty: Osiedle Leszczynowe budynek nr 13, Czwarty Żagiel, Wróbla Staw Mieszkania etap III (4 budynki mieszkalne), Wróbla Staw Domy etap D (20 domów jednorodzinnych). Przychód z wymienionych powyżej projektów, który zostanie zaksięgowany w 2014 r., powinien oscylować w przedziale 65-85 mln zł.

W br. INPRO SA rozpoczęła budowę, a w maju rozpoczęła się sprzedaż lokali II etapu osiedla Wróbla Staw Mieszkania (5 budynków mieszkalnych). W drugiej połowie roku DOMESTA zamierza wprowadzić do oferty budynek nr 12 na Osiedlu Leszczynowym. Natomiast INPRO w końcówce 2014 r. planuje uruchomić sprzedaż kolejnego etapu osiedla Wróbla Staw Mieszkania oraz projektu realizowanego przy ul. Szczecińskiej w Gdańsku Przymorzu. Sprzedaż pierwszych budynków z nowego projektu w bardzo atrakcyjnej lokalizacji w Gdańsku Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej (grunt zakupiony w 2013 r. od TVP SA) rozpocznie się w 2015 r.

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..