Wyniki Inpro po czterech kwartałach 2010 roku

Grupa Kapitałowa Inpro S.A., jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podsumowała wyniki po czterech kwartałach 2010 roku. Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 17,5 mln zł, przy osiągniętych przychodach ze sprzedaży w wysokości 125 mln zł. Mimo trudnego roku na rynku deweloperskim, Spółka utrzymała wysoką rentowność sprzedaży netto na poziomie 14%.

Przychody i zysk netto uzyskany w 2010 roku przez Grupę Kapitałową Inpro były niższe niż rok wcześniej. Na tym tle dobrze wypadł IV kwartał, w którym to przychody wyniosły około 40 mln zł i były o 8 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie 2009 roku. Na lepsze wyniki finansowe w IV kwartale wpłynęło wydanie większej liczby lokali mieszkalnych, niż w ostatnim kwartale roku poprzedniego.


„Miniony rok był dla nas trudnym okresem, z uwagi na dekoniunkturę na rynku budownictwa mieszkaniowego w latach 2008-2009. W okresie kryzysu nastąpiło osłabienie popytu na mieszkania przy jednoczesnej restrykcyjnej polityce kredytowej. Przy stosunkowo długim cyklu produkcyjnym w branży deweloperskiej skutkowało to obniżeniem przychodów dopiero w zeszłym roku. Jednocześnie przedłużyły się procedury administracyjne dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie projektów ukończonych w IV kwartale 2010 roku. Opóźnienia wydania lokali przesunęły moment księgowania części przychodów Grupy Inpro na kolejny, czyli 2011 rok.” – argumentuje Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu Inpro S.A.


W czwartym kwartale 2010 roku Inpro SA oddała do użytkowania dwa budynki: osiedle Wieża Leszka Białego oraz budynek A na osiedlu Trzy Żagle. Wspomniane procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie spowodowały, że ilość wydanych lokali była niższa niż zakładano w prognozie. Sprzedaż lokali nie wydanych w 2010 roku powiększy przychód roku 2011 o około 10 mln zł. Ten czynnik miał decydujący wpływ na osiągnięcie sprzedaży niższej od zakładanej w prognozie. Jednakże Grupa Inpro wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 16,79 mln zł czyli na poziomie nie odbiegającym więcej niż 10% od opublikowanego w Prospekcie.

Równocześnie „bank gruntów” zakupionych po korzystnych cenach pozwolił Grupie realizować wysokorentowne inwestycje i tym samym utrzymać czołową pozycję wśród spółek deweloperskich na rynku trójmiejskim. W roku 2010 spółka Inpro S.A. rozpoczęła realizację 5-ciu nowych projektów (Trzy Żagle w Gdańsku budynek C, Osiedle Wróbla Staw Domy Jednorodzinnew Gdańsku, Osiedle Wróbla Staw Mieszkania w Gdańsku, Kwartał Kamienic na Gdańskiej Starówce, Osiedle Jabłoniowe w Gdańsku). Zgodnie z założeniami, mają przyczynić się do znacznej poprawy osiąganych wyników finansowych w kolejnych latach.


 


KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..