Wyniki Inpro za III kwartał najlepsze w tym roku

Grupa Kapitałowa Inpro, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów, notowany na GPW w Warszawie, podsumowała wyniki za III kwartał 2011 roku. Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 4,3 mln zł, przy osiągniętych przychodach ze sprzedaży w wysokości 20,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, Grupa Inpro w III kwartale 2011 r. wypracowała 32% wzrost skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej EBIT.

Skonsolidowany zysk netto, uzyskany przez Grupę Kapitałową Inpro, jest o prawie 40% wyższy w stosunku do wyniku wypracowanego w III kwartale roku ubiegłego, kiedy to wygenerowano 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy nieco wyższych niż w III kwartale br. przychodach na poziomie 22,0 mln zł. Bardzo dobre wyniki w III kwartale br. odnotowała również Spółka Inpro, która wypracowała 5,1 mln zł zysku netto, czyli o 242 % więcej niż w III kwartale ubiegłego roku, kiedy to osiągnęła zysk netto na poziomie 1,5 mln zł. Spółka odnotowała w III kwartale br. 86% wzrost przychodów netto ze sprzedaży, generując 27,1 mln zł wobec 14,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej EBIT Spółki Inpro wzrósł w III kwartale br. o 210%, do wartości 6,1 mln zł, w porównaniu z III kwartałem roku ubiegłego.

„Mimo niekorzystnych sygnałów dotyczących sytuacji makroekonomicznej w naszym kraju oraz wielu krajach na świecie, możemy powiedzieć, że wyniki Inpro oraz Grupy Kapitałowej osiągnięte w III kwartale bieżącego roku potwierdzają stabilną sytuację Spółki na trójmiejskim rynku deweloperskim. Dobre wyniki osiągnięte w tym okresie wynikały m.in. z faktu oddania do użytkowania części budynków na osiedlu Nowiec w Gdańsku.” – mówi Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu Inpro S.A.

W III kwartale br. Inpro S.A. zanotowała wzrost sprzedaży mieszkań. Od lipca do września 2011 r. Spółka podpisała 79 umów przedwstępnych na sprzedaż brutto (67 netto), czyli o 8% więcej niż w III kwartale roku ubiegłego. W okresie od stycznia do końca września br. Inpro S.A. podpisała łącznie 298 umów przedwstępnych na sprzedaż brutto (267 netto), czyli o 24% więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. Wartość sprzedaży wzrosła o 15% do kwoty 113,5 mln zł brutto (liczona na podstawie podpisanych umów przedwstępnych na sprzedaż brutto). Tym samym Inpro zbliżyło się do planu na cały 2011 rok, który zakłada sprzedaż 390 mieszkań brutto o łącznej wartości 167,7 mln zł.

Jednocześnie w III kwartale br. Spółka wprowadziła do sprzedaży 246 dodatkowych mieszkań i domów z następujących inwestycji: Osiedle City Park w Gdańsku – budynek C (84 lokale mieszkalne), Osiedle Jabłoniowa w Gdańsku – budynki F, G, H (95 lokali mieszkalnych), Osiedle Chmielna Park – nowa inwestycja budynek A (55 lokali mieszkalnych i 2 lokale usługowe), Osiedle Golf Park – etap B (10 domów jednorodzinnych).

Ze względu na specyfikę cyklu deweloperskiego, pomimo znaczącego wzrostu sprzedaży, wyniki finansowe uzyskane za pierwsze 9 miesięcy 2011 roku przez Grupę Kapitałową Inpro były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa osiągnęła 54 mln zł przychodu z sprzedaży, tj. o 36% mniej niż w okresie od stycznia do września 2010 roku. Wynika to z faktu, iż przeważająca część przychodów Inpro S.A. i spółki Domesta Sp. z o.o. (wchodząca w skład Grupy Kapitałowej) przypadnie na IV kwartał 2011 roku, kiedy to planowane jest zakończenie części realizowanych obecnie projektów z przekazaniem mieszkań:

• Osiedle Trzy Żagle w Gdańsku - budynek C, listopad 2011 r.

• Osiedle Wróbla Staw domy wielorodzinne w Gdańsku - 7 budynków, listopad 2011 r.

• Osiedle Leszczynowe – budynek 3, listopad 2011 r.

Grupa prognozuje przychody łączne z realizacji ww. projektów, które zostaną zaksięgowane  w IV kwartale 2011 roku, na poziomie ok. 102 mln zł.


Istotnym czynnikiem, który będzie miał wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki, jest bardzo duża ilość podpisanych umów przedwstępnych w październiku. Spółka podpisała 62 umowy brutto o łącznej wartości brutto 24,7 mln zł. Dodatkowo Inpro S.A. uzyskała w październiku 2011 r. pozwolenie na budowę budynku A osiedla Chmielna Park w Gdańsku na Wyspie Spichrzów. Natomiast spółka zależna Dom Zdrojowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku otrzymała ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na rozbudowę kompleksu hotelowo-apartamentowego Dom Zdrojowy w Jastarni. Zgodnie z założeniami rozbudowa hotelu pozwoli na poprawę wyników finansowych Spółki Dom Zdrojowy.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..