Raport biecz nr 28/2012

Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej- Rugby Prefabrykaty Sp. z o.o.


Treść raportu:
Zarząd INPRO SA ("Spółka" lub "INPRO SA") z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 28.08.2012 r. otrzymał od spółki zależnej od INPRO SA- Rugby Prefabrykaty Spółka z o.o. z siedzibą w Kolbudach informację, z której wynika, że spółka zależna Rugby Prefabrykaty Spółka z o.o. otrzymała w dniu 27.08.2012 r. postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17.08.2012 r. w przedmiocie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Rugby Prefabrykaty Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze podwyższenia wartości istniejących udziałów z kwoty 50,00 zł każdy udział do kwoty 56,00 zł każdy udział na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Rugby Prefabrykaty Spółka z o.o. z dnia 24.07.2012 r. (akt notarialny z dnia 24.07.2012 r. Rep.A nr 2842/2012 sporządzony przez notariusza Renatę Górską z kancelarii notarialnej w Gdańsku, ul. Stolarska 4B/1). Kapitał zakładowy spółki zależnej Rugby Prefabrykaty Spółka z o.o. z siedzibą w Kolbudach uległ tym samym podwyższeniu z 4.760.000,00 zł (95.200 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy) do kwoty 5.331.200,00 zł (95.200 udziałów o wartości nominalnej 56,00 zł każdy), to jest o kwotę 571.200,00 zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, INPRO SA nadal posiada w spółce zależnej Rugby Prefabrykaty Spółka z o.o. 48.552 udziałów, dających łącznie 48.552 głosy na Zgromadzeniu Wspólników, co w dalszym ciągu stanowi 51% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz w kapitale zakładowym spółki zależnej. Pokrycie podwyższonej wartości 48.552 udziałów przysługujących INPRO SA z siedzibą w Gdańsku, nastąpiło w całości wkładem pieniężnym. Drugi ze wspólników- Pan Andrzej Meronk pokrył podwyższoną wartość przysługujących mu 46.648 udziałów częściowo wkładem niepieniężnym w postaci maszyn i urządzeń (40.944 udziały), częściowo zaś wkładem pieniężnym (5.704 udziały). Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.) 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..