Raport bieżący 01/2017

Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w 2016 roku.

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") w związku z otrzymaniem w dniu 10 stycznia 2017 r. wstępnych wewnętrznych raportów sprzedażowych informuje, iż w 2016 roku Grupa Kapitałowa INPRO zrealizowała przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto tj. po uwzględnieniu rezygnacji: przedwstępnych umów sprzedaży dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci będący osobami fizycznymi oraz umów dotyczących lokali usługowych/ użytkowych, a także wydanych klientom dokumentów o informacji o warunkach zawarcia umów deweloperskich pozwalających klientom wystąpić z wnioskiem o pozyskanie środków na finasowanie umowy deweloperskiej) na poziomie 388 umów, co stanowi o 29 % mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, obejmującym okres styczeń - grudzień.

Wyjaśnienie spadku przedsprzedaży zostało przytoczone w raporcie bieżącym nr 25/2016 z dnia 06.10.2016 r., a mianowicie: mniejsza niż w ubiegłym roku oferta mieszkań w sprzedaży, kształt tej oferty, przesunięcia w harmonogramach rozpoczęcia sprzedaży kolejnych inwestycji deweloperskich, jak również efekt wysokiej bazy. Jednocześnie w ofercie przez większą część roku znajdowała się niższa niż w roku ubiegłym ilość lokali z segmentu mieszkań popularnych oraz mieszkań z segmentu o podwyższonym standardzie w przedziale cenowym 5.200 - 6.200 zł / m2.

Analiza rozkładu poziomu przedsprzedaży w poszczególnych kwartałach 2016 r. wykazuje jednak pozytywną tendencję, ponieważ w czwartym kwartale roku Grupa w porównaniu do trzeciego kwartału 2016 r. podpisała o 20 % więcej umów przedwstępnych. Biorąc pod uwagę obserwowany poziom popytu na rynku deweloperskim oraz dostępny w Grupie zakres inwestycji oczekujących na wprowadzenie do sprzedaży, INPRO S.A. oczekuje dalszej poprawy poziomu przedsprzedaży, szczególnie w drugiej połowie 2017 roku.

Obecnie trwają prace dotyczące przygotowania do realizacji i wprowadzenia oferty nowych inwestycji, spełniających ww. kryteria segmentu o podwyższonym standardzie. Spodziewany termin uruchomienia sprzedaży pierwszych lokali z nowych przedsięwzięć to połowa 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd INPRO S.A. informuje, iż w całym 2016 roku Grupa przekazała łącznie 463 lokale, w porównaniu do 556 sztuk w roku ubiegłym.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..