Raport bieżący 03/2017

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23.01.2017 r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 03.01.2017 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00049979/1 hipotek umownych na aktywach INPRO S.A., stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez konsorcjum banków SGB - Bank S.A z siedzibą w Poznaniu ("SGB"), Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ("BS I") oraz Bank Spółdzielczy w Tczewie z siedzibą w Tczewie ("BS II"), łącznie zwane wszystkie "Bank" na podstawie umowy o kredyt obrotowy nr OBRKK/6/2016/35239 z dnia 14.07.2016 r. do kwoty 22.500.000,00 zł.

O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2016 z 14.07.2016r.

Wpis hipoteczny został dokonany w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00049979/1 i dotyczy:

ustanowionej na zasadzie równego pierwszeństwa:

1.hipoteki umownej do kwoty 22.500.000 zł na rzecz SGB - Banku, zabezpieczającej kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr OBRKK/6/2016/35239 z dnia 14.07.2016 r., obciążającej przysługujące INPRO S.A. prawo własności nieruchomości objętej projektem Optima etap I położonej w Gdańsku, przy ul. Steżyckiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00049979/1;

2.hipoteki umownej do kwoty 2.250.000 zł na rzecz BS II, zabezpieczającej kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr OBRKK/6/2016/35239 z dnia 14.07.2016 r., obciążającej przysługujące INPRO S.A. prawo własności nieruchomości objętej projektem Optima etap I położonej w Gdańsku, przy ul. Steżyckiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00049979/1;

3.hipoteki umownej do kwoty 9.000.000 zł na rzecz BS I, zabezpieczającej kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr OBRKK/6/2016/35239 z dnia 14.07.2016 r., obciążającej przysługujące INPRO S.A. prawo własności nieruchomości objętej projektem Optima etap I położonej w Gdańsku, przy ul. Steżyckiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00049979/1;

Wartość aktywa (gruntu), na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 4.040.325,00 zł.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.

Na ustanowienie powyższej hipoteki zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR) ).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..