Raport bieżący 05/2017

Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za 2016 rok.

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), w związku z pracami prowadzonymi nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za 2016 rok, informuje, iż dostępne Zarządowi wstępne szacunki dotyczące podstawowych danych finansowych za 2016 rok są następujące: szacowany przychód Grupy INPRO za 2016 rok wyniesie około 204 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu do 2015 roku o ok. 3 %. Jednocześnie szacunki wykazują, iż zysk netto Grupy Kapitałowej za 2016 rok wyniesie około 29 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 14 % r/r.

Prawidłowe wielkości poziomu przychodu i zysków oraz wyjaśnienie poziomu odchyleń danych finansowych Spółka wskaże w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej INPRO za 2016 rok, które zostanie opublikowane raportem okresowym w dniu 21.03.2017 roku.

Wiedza Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego raportu opiera się o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wstępnie szacowane wyniki finansowe po dniu opublikowania niniejszego raportu. Powyższe szacunki poziomu przychodów oraz zysku netto Grupy będą na bieżąco monitorowane do czasu publikacji raportu okresowego.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..