Raport bieżący 10/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 5 marca 2015 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia z dnia 16.02.2015 podwyższenia kapitału zakładowego podmiotu zależnego od INPRO S.A. - inBed Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbudach.

W dniu 06.11.2014 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki inBed Sp. z o.o. (w dniu podjęcia uchwały spółka działała jeszcze pod firmą RUGBY Prefabrykaty Sp. z o.o.) podjęło uchwałę nr 2/2014, na mocy której podwyższony został kapitał zakładowy tej spółki z kwoty 5.331.200 zł do kwoty 6.331.192 zł, tj. o kwotę 999.992 zł, w drodze ustanowienia nowych 17.857 udziałów o wartości 56 zł każdy z wyłączeniem prawa pierwszeństwa wspólnika A. Meronk do objęcia nowo ustanowionych udziałów.

INPRO S.A. objęła wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym inBed Sp. z o.o i pokryła je wkładem pieniężnym.

Przed podwyższeniem kapitału Spółka posiadała 48.552 udziałów o łącznej wartości 2.718.912,00 zł, co stanowiło 51% kapitału zakładowego inBed Sp. z o.o.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału ilość posiadanych przez Spółkę udziałów w spółce inBed Sp. z o.o. wynosi 66.409 udziały o łącznej wartości 3.718.904,00 zł co stanowi 58,74% kapitału zakładowego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..