Raport bieżący 11/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Działając zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu INPRO S.A. oraz § 12 pkt 8 Regulaminu Zarządu INPRO S.A., a także na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych _dalej "k.s.h." oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2014, poz. 133 t.j. Zarząd INPRO S.A. "Spółka" zwołuje na dzień 2 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Walne Zgromadzenie" lub "WZ" spółki INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku, które odbędzie się w Gdańsku 80-320, przy ulicy Opata Jacka Rybińskiego 8, w siedzibie Spółki o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej na I piętrze.

Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2014, poz. 133 t.j.

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..