Raport bieżący 1/2013

Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku spółki INPRO S.A.

Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2013 roku:

Raporty roczne za 2012 rok:
a) jednostkowy raport roczny Spółki - 21.03.2013r.
b) skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki - 21.03.2013r.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2013 roku:
a) skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki - 30.08.2013r.

Raporty kwartalne za 2013 rok:
a) skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki za I kwartał 2013 - 15.05.2013r.
b) skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki za III kwartał 2013 - 14.11.2013r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) ["Rozporządzenie"] , Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2013 roku. Skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Spółki będą natomiast zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki oraz kwartalne informacje finansowe dotyczące Spółki. Odpowiednio, skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż Spółka zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2012 oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia- skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..