Raport bieżący 1/2019

Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w 2018 roku

Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") w związku z otrzymaniem w dniu 7 stycznia 2019 r. wewnętrznych raportów sprzedażowych informuje, iż w 2018 roku Grupa Kapitałowa INPRO zrealizowała przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto tj. po uwzględnieniu rezygnacji: przedwstępnych umów sprzedaży dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci będący osobami fizycznymi oraz umów dotyczących lokali usługowych/ użytkowych, a także wydanych klientom dokumentów o informacji o warunkach zawarcia umów deweloperskich pozwalających klientom wystąpić z wnioskiem o pozyskanie środków na finasowanie umowy deweloperskiej) na poziomie 801 umów, co stanowi o 8,4 % więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, obejmującym okres styczeń - grudzień.

W czwartym kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa INPRO SA zrealizowała przedsprzedaż netto na poziomie 163 umowy, co stanowi o 35 % mniej niż w porównywalnym okresie 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd INPRO S.A. informuje, iż w całym 2018 roku Grupa przekazała łącznie 679 lokali, w porównaniu do 433 sztuk w roku ubiegłym.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..