Raport bieżący 13/2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 23 maja 2017 roku spółka zależna od INPRO S.A. - inBet Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbudach otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu przez Sąd na mocy postanowienia z dnia 12.05.2017 roku podwyższenia kapitału zakładowego inBet Sp. z o.o.

W dniu 30.03.2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki inBet Sp. z o.o. podjęło uchwałę, na mocy której podwyższony został kapitał zakładowy spółki z kwoty 10.790.864 zł do kwoty 13.790.840 zł, tj. o kwotę 2.999.976 zł, w drodze ustanowienia nowych 53.571 udziałów o wartości 56 zł każdy, które zostały objęte przez INPRO SA wkładem pieniężnym.

Przed podwyższeniem kapitału Spółka posiadała 144.224 udziały o łącznej wartości 8.076.544,00 zł, co stanowiło 74,85 % kapitału zakładowego.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału ilość udziałów w spółce w posiadaniu INPRO SA wynosi 197.795 udziałów o wartości łącznej 11.076.520,00 zł, co stanowi 80,32 % w kapitale zakładowym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR)
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..