Raport bieżący 13/2018

Negocjacje dotyczące zmiany sposobu zarządzania spółką zależną.

INPRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("INPRO", "Spółka" ) informuje, iż w dniu dzisiejszym zarząd spółki zależnej od Spółki tj. spółki Hotel Mikołajki Sp. z o.o. ustalił najważniejsze kluczowe ramowe warunki procesu negocjacyjnego dotyczącego dzierżawy nieruchomości Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. znajdującej się w Mikołajkach. Proces negocjacyjny ma za zadanie wypracowanie satysfakcjonujących warunków umowy dzierżawy, na podstawie których podmiot trzeci, posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu działalności hotelowej, wydzierżawi odpłatnie od spółki Hotel Mikołajki Sp. z o.o. obiekt hotelowy w Mikołajkach w celu prowadzenia w nim działalności i pobierania pożytków.

Ustalenie kluczowych warunków negocjacyjnych pozwala na prowadzenie negocjacji w oparciu o możliwy do podpisania w najbliższych dniach list intencyjny. Zarząd Spółki podkreśla, że opisane powyżej negocjacje nie oznaczają, że zakończą się ustaleniem ostatecznych warunków współpracy i zawarcia docelowej umowy dzierżawy, gdyż powodzenie tego procesu uzależnione jest także od uzyskania satysfakcjonujących wyników negocjacji, a ponadto od uzyskania stanowisk i zgód banku finansującego budowę powyżej wskazanego obiektu hotelowego.

INPRO SA, będąca jedynym udziałowcem Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. uznaje powyższą informację o możliwej zmianie charakteru działalności spółki zależnej, która dotychczas jest operatorem powyżej wskazanego obiektu hotelowego za informację poufną, w rozumieniu art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Jednocześnie spółka zobowiązuje się do raportowania dalszego przebiegu procesu negocjacyjnego.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..