Raport bieżący 19/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 18 maja 2016 roku spółka zależna od INPRO S.A. - inBet Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbudach otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu przez Sąd na mocy postanowienia z dnia 11.05.2016 roku podwyższenia kapitału zakładowego inBet Sp. z o.o.

W dniu 06.04.2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników inBet Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 9.695.672 zł do kwoty 10.790.864 zł, to jest o kwotę 1.095.192 zł w drodze ustanowienia nowych 19.557 udziałów o wartości 56 zł każdy, które zostały w całości objęte przez INPRO SA wkładem pieniężnym.

Przed podwyższeniem kapitału Spółka posiadała 124.667 udziałów o łącznej wartości 6.981.352,00 zł, co stanowiło 72 % kapitału zakładowego.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału ilość udziałów w spółce inBet Sp. z o.o. w posiadaniu INPRO SA wynosi 144.224 udziałów, co stanowi 74,85 % w kapitale zakładowym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.1382) - informacje poufne
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..