Raport bieżący 19/2017

Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w II kwartale 2017 roku.

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku "Spółka" w związku z otrzymaniem w dniu 5 lipca 2017 r. wewnętrznych raportów sprzedażowych informuje, iż w drugim kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa INPRO zrealizowała przedsprzedaż w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto tj. przedwstępnych umów sprzedaży dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci będący osobami fizycznymi oraz umów dotyczących lokali usługowych/ użytkowych, a także wydanych klientom dokumentów o informacji o warunkach zawarcia umów deweloperskich pozwalających klientom wystąpić z wnioskiem o pozyskanie środków na finansowanie umowy deweloperskiej oraz po uwzględnieniu rezygnacji klientów z zawarcia takich umów lub rezygnacji z zawartych umów na poziomie 131 umów, co stanowi o 79 % więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, obejmującym okres kwiecień - czerwiec.

Poprawa poziomu przedsprzedaży wynika ze wzrostu zainteresowania klientów ofertą spółki, w tym inwestycjami, które z obserwacji spółki cieszą się obecnie największą popularnością tj. Kwartał Uniwersytecki II etap oraz Harmonia Oliwska II etap.
Podsumowując pierwsze półrocze 2017 roku sprzedaż netto wyniosła 265 umów, co stanowi 35 % wzrostu w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku.
Jednocześnie Zarząd INPRO S.A. informuje, iż w drugim kwartale 2017 roku Grupa przekazała łącznie 57 lokali, w porównaniu do 72 sztuk w roku ubiegłym.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE zwane też MAR.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..