Raport bieżący 20/2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

Zarząd INPRO S.A. dalej "Spółka" informuje, że w dniu 2 sierpnia 2017 roku otrzymał informację, iż w dniu 19.07.2017 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od INPRO SA – Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach.

W dniu 26.04.2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Hotel Mikołajki Sp. z o.o. podjęło uchwałę, na mocy której podwyższony został kapitał zakładowy spółki z kwoty 15.780.000 zł do kwoty 17.980.000 zł, tj. o kwotę 2.200.000 zł, w drodze ustanowienia nowych 2.200 udziałów o wartości 1.000 zł każdy, które zostały objęte przez INPRO SA i w całości pokryte wkładem pieniężnym.

Przed podwyższeniem kapitału Spółka posiadała 15.780 udziałów o łącznej wartości 15.780.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % kapitału zakładowego.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału ilość udziałów w spółce w posiadaniu INPRO SA wynosi 17.980 udziałów o wartości łącznej 17.980.000,00 zł, co w dalszym ciągu stanowi 100,00 % w kapitale zakładowym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE zwane też MAR.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..