Raport bieżący 21/2016

Powołanie przez INPRO S.A. spółki zależnej.

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 5802/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. Spółka objęła 4.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł złotych każdy udział, o łącznej wartości 200.000,00 zł, w nowo powstałej spółce SML Sp. z o.o. Całość udziałów INPRO S.A. zobowiązała się pokryć gotówką. Spółka INPRO S.A jest jedynym udziałowcem powyżej opisanej spółki i przysługuje jej całość udziałów w kapitale zakładowym.

Przedmiotem działalności nowej spółki w Grupie Kapitałowej INPRO S.A. będzie usługa wykończenia mieszkań "pod klucz" w wybranych projektach deweloperskich. Przewidywane roczne obroty SML Sp. z o.o. zgodnie z założeniami Spółki nie przekroczą 2 % wartości rocznych przychodów Grupy Kapitałowej INPRO S.A. (średnia wartość przychodów GK liczona na bazie wyników rocznych z lat 2012 - 2015).

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..