Raport bieżący 2/2015

Decyzja spółki zależnej dotycząca leasingu finansowego.

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż pomimo długotrwałych negocjacji prowadzonych przez Zarząd Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku ze spółką mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("mLeasing", "Leasingodawca"), strony nie doszły do satysfakcjonującego dla Spółki porozumienia co do treści zapisów umownych, w związku z czym w dniu 8 stycznia 2015 roku Hotel Mikołajki Sp. z o.o. wystosował do Leasingodawcy oficjalne pismo z wyjaśnieniem przyczyn rezygnacji z dalszego prowadzenia rozmów, a tym samym o rezygnacji z podpisania umowy leasingu finansowego nieruchomości.
Rezygnacja z zawarcia transakcji leasingu nie wpłynie na działalność Spółki ani Emitenta. Negocjacje prowadzone w przedmiocie ustalenia treści umowy leasingu nie stanowiły podstaw do kształtowania polityki finansowej i inwestycyjnej Spółki ani Emitenta.
Założenia planowanej transakcji leasingowej zostały przez Emitenta opisane w raporcie bieżącym nr 28/2014 z dnia 30.07.2014 roku dotyczącym podpisania przez Hotel Mikołajki Sp. z o.o. listu intencyjnego.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..