Raport bieżący 2/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku spółki INPRO SA.

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2018 roku:

Raporty roczne za 2017 rok:

a) raport roczny INPRO SA - w dniu 04.04.2018 r.
b) skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INPRO SA - w dniu 04.04.2018 r.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 roku:

a) skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej INPRO SA- w dniu 07.09.2018 r.

Raporty kwartalne za 2018 rok:

a) skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej INPRO SA za I kwartał 2018 r. - w dniu 23.05.2018 r.
b) skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej INPRO SA za III kwartał 2018 r. - w dniu 21.11.2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014r. poz. 133 t.j.) ["Rozporządzenie"], Spółka nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych oraz odrębnego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2018 roku. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej INPRO SA będą natomiast zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INPRO SA oraz kwartalne informacje finansowe dotyczące INPRO SA. Odpowiednio, skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej INPRO SA będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INPRO SA oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe INPRO SA wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż Spółka zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2017, a także Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 t.j.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..