Raport bieżący 2/2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku spółki INPRO SA

Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2019 roku:

Raporty roczne za 2018 rok:

a) raport roczny INPRO SA - w dniu 04.04.2019 r.

b) skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INPRO SA - w dniu 04.04.2019 r.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 roku:

a) skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej INPRO SA - w dniu 10.09.2019 r.

Raporty kwartalne za 2019 rok:

a) skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej INPRO SA za I kwartał 2019 r. - w dniu 23.05.2019 r.

b) skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej INPRO SA za III kwartał 2019 r. - w dniu 21.11.2019 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. W związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej INPRO SA będą zawierały kwartalne skrócone sprawozdania finansowe INPRO SA.

- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej INPRO SA będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe INPRO SA wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

- na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2018 r. oraz za drugi kwartał 2019 roku.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki www.inpro.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/ Raporty okresowe.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..