Raport bieżący 22/2016

Zmiana liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali.

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), w nawiązaniu do uchwalonego przez Spółkę Indywidualnego Standardu Raportowania, w którym Spółka przyjęła, iż będzie informować o zmianie liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali o co najmniej 30 % względem analogicznego okresu roku poprzedniego, informuje, iż w drugim kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa INPRO S.A. zrealizowała przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych netto) na poziomie 76 umów, co stanowi o 45 % mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, obejmującym okres kwiecień - czerwiec.

Spadek poziomu przedsprzedaży związany jest z przedłużającymi się procedurami związanymi z otwarciem rachunku powierniczego dla przedsięwzięcia deweloperskiego Optima etap I, z segmentu mieszkań popularnych. Popyt na lokale z tego segmentu jest bardzo duży, a w Spółce INPRO na koniec czerwca br. w ofercie pozostało tylko 9 jednostek z przedmiotowego segmentu. Spodziewany termin podpisania umowy rachunku powierniczego, warunkujący uruchomienie sprzedaży na osiedlu Optima, to połowa lipca br.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR) )
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..