Raport bieżący 22/2018

Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z Alior Bank SA.

Zarząd INPRO SA ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 13.07.2018 roku Spółka podpisała z Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie ("Alior", "Bank") aneks do umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego nr U0003221303070 szczegółowo opisanej w Raporcie bieżącym nr 31/2017 z dnia 05.10.2017 r.

Przedmiotem powyżej opisanego aneksu jest doprecyzowanie kwestii ustanowienia docelowego zabezpieczenia hipotecznego Banku w związku z udzielonym kredytem i realizowaniem przez Spółkę kolejnych etapów inwestycji, które nie będą finansowana przez Bank, w ten sposób, że w zakresie pierwotnego opisu zabezpieczenia hipotecznego w postaci hipoteki umownej do kwoty 22.200.000 zł na rzecz Alior Banku SA ustanawianej na prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Dybowskiego, objętej księgą wieczystą nr GD1G/00287857/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych dodano doprecyzowanie, że docelowo hipoteka ta zostanie ustanowiona na przysługującym Spółce prawie własności nieruchomości położonej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Dybowskiego, obejmującej działkę nr 28/12 o powierzchni 8.042 m2, objętą powyżej opisaną księgą wieczystą po odłączeniu tej działki z dotychczasowej księgi wieczystej i założeniu dla niej przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych nowej księgi wieczystej.

Jednocześnie w aneksie wskazano, że po założeniu dla księgi wieczystej nr 28/12 o powierzchni 8.042 m2 nowej księgi wieczystej i wpisaniu w niej w dziale IV powyżej opisanej hipoteki Bank wyda zgodę na zwolnienie hipoteki na działkach nr 28/13 i 28/18 objętych księgą wieczystą GD1G/00287857/0.

Kryterium uznania umów za znaczące jest dla Emitenta znaczna w skali Emitenta łączna wartość przedmiotu umów zawartych przez podmioty z Grupy Kapitałowej INPRO z Alior Banka SA w okresie ostatnich 12 miesięcy 44.150 tyś zł.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..