Raport bieżący 23/2016 K

Korekta raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 15.07.2016 r.

Zarząd Spółki INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku _"Spółka"_ koryguje pomyłkę edytorską w treści raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. dotyczącego zawarcia umowy znaczącej z konsorcjum banków.

W przedmiotowym raporcie podano, iż:

"Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość przedmiotu umów zawartych z SGB - Bankiem S.A. oraz z Bankiem Spółdzielczym w Tczewie i Bankiem Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim w okresie ostatnich 12 miesięcy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa INPRO S.A. podpisała z SGB - Bank S.A. umowy na łączną kwotę 33.500.000 zł.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa INPRO S.A. podpisała z Bankiem Spółdzielczym w Tczewie umowy na łączną kwotę 28.500.000 zł.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa INPRO S.A. podpisała z Bankiem Spółdzielczym w Tczewie umowy na łączną kwotę 27.500.000 zł."

Błędnie w tej informacji dwukrotnie wymieniono Bank Spółdzielczy w Tczewie – prawidłowe brzmienie raportu powinno być następujące:

"Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość przedmiotu umów zawartych z SGB - Bankiem S.A. oraz z Bankiem Spółdzielczym w Tczewie i Bankiem Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim w okresie ostatnich 12 miesięcy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa INPRO S.A. podpisała z SGB - Bank S.A. umowy na łączną kwotę 33.500.000 zł.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa INPRO S.A. podpisała z Bankiem Spółdzielczym w Tczewie umowy na łączną kwotę 28.500.000 zł.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa INPRO S.A. podpisała z Bankiem Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim umowy na łączną kwotę 27.500.000 zł."

Pozostałe zapisy raportu pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..