Raport bieżący 25/2016

Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w III kwartale 2016 r.

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku _"Spółka"_ w związku z otrzymaniem w dniu 6 października 2016 r. wewnętrznych raportów sprzedażowych informuje, iż w trzecim kwartale 2016 roku Grupa Kapitałowa INPRO zrealizowała przedsprzedaż _w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto_ na poziomie 95 umów, co stanowi o 43% mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, obejmującym okres lipiec - wrzesień.

Na spadek poziomu przedsprzedaży względem okresu porównawczego miały wpływ w szczególności mniejsza w porównaniu do ubiegłego roku oferta mieszkań w sprzedaży, kształt tej oferty, przesunięcia w harmonogramach rozpoczęcia sprzedaży kolejnych inwestycji deweloperskich, jak również efekt wysokiej bazy. Trzeci kwartał ubiegłego roku był rekordowym kwartałem sprzedażowym na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dla porównania spadek sprzedaży za III kwartał 2016 r. w odniesieniu do porównywalnego kwartału 2014 roku wynosi 11 % _taki sam spadek Grupa zanotowała przy porównaniu trzecich kwartałów 2016 r. i 2013 r._.
Na początek III kwartału 2016 roku INPRO S.A. posiadało o około 100 lokali mniej w ofercie niż rok wcześniej. Jednocześnie w ofercie znalazła się niższa niż w roku ubiegłym ilość lokali z segmentu mieszkań popularnych oraz mieszkań z segmentu o podwyższonym standardzie w przedziale cenowym 5.200 – 6.200 zł / m2.

Obecnie trwają prace dotyczące przygotowania do realizacji i wprowadzenia oferty nowych inwestycji – Spółka oczekuje między innymi na decyzję o pozwoleniu na budowę osiedla Azymut w Gdyni, spełniającego ww. kryteria segmentu o podwyższonym standardzie.
Jednocześnie biorąc pod uwagę obserwowany poziom popytu na rynku deweloperskim oraz dostępny w Grupie zakres inwestycji oczekujących na wprowadzenie do sprzedaży, INPRO S.A. spodziewa się stopniowej poprawy poziomu przedsprzedaży w najbliższym miesiącach.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_ _
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..