Raport bieżący 25/2018

Zmiana siedziby spółki zależnej.

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku spółka zależna od INPRO S.A. - Hotel Mikołajki Sp. z o.o. powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w Dziale 1 Rubryka 2 KRS nowy adres siedziby spółki Hotel Mikołajki, tj. 80-320 Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 8.

Zmiana siedziby spółki była przedmiotem uchwały nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Hotel Mikołajki w dniu 27 czerwca 2018 roku. Poprzedni adres spółki Hotel Mikołajki to 11-730 Mikołajki, ul. Spacerowa 11.

Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zmianie siedziby z uwagi na zmianę profilu prowadzonej działalności w związku z Umową dzierżawy, na mocy której Dobry Hotel Mięczkowski Spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie wydzierżawił należący do spółki Hotel Mikołajki Sp. z o.o. obiekt hotelarski położony w miejscowości Mikołajki o nazwie "Hotel Mikołajki" położony przy ul. Spacerowej 11 w Mikołajkach oraz przejął prawa i obowiązki wynikające z umów najmu apartamentów, zlokalizowanych w tym samym budynku co hotel, ale stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe, będące własnością osób trzecich, a także wstąpił w inne stosunki zobowiązaniowe dotyczące prowadzenia tego obiektu hotelowego (raport bieżący nr 19/2018 z dnia 22.06.2018 r.).

Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..