Raport bieżący 26/2013

Rozpoczęcie nowej kadencji Zarządu spółki INPRO S.A.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 15 maja 2013, skorygowanego raportem bieżącym nr 17/2013K z dnia 22.05.2013r, informuje, iż w związku z podjęciem w dniu 19.06.2013 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki INPRO S.A. za rok 2012, weszły w życie podjęte dnia 15.05.2013 uchwały Rady Nadzorczej dotyczące powołania Członków Zarządu na kolejną 5-letnią kadencję na lata 2013 - 2018 w składzie trzyosobowym (Prezes Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu), to jest:
- powołania Pana Piotra Stefaniaka w skład Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu,
- powołania Pana Krzysztofa Maraszka w skład Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu,
- powołania Pana Zbigniewa Lewińskiego w skład Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa
Zarządu,

Informacje dotyczące nowych członków zarządu określone w § 5 ust. 1 pkt 22 ppkt 4), 5) i 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostały zamieszczone w treści raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 15 maja 2013, skorygowanego raportem bieżącym nr 17/2013K z dnia 22.05.2013r i pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..