Raport bieżący 26/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 25 czerwca 2015 roku spółka zależna od INPRO S.A. - inBet Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbudach otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu przez Sąd na mocy postanowienia z dnia 17.06.2015 podwyższenia kapitału zakładowego inBet Sp. z o.o.

W dniu 14.05.2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki inBet Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 4/2015, na mocy której podwyższony został kapitał zakładowy tej spółki z kwoty 6.331.192 zł do kwoty 9.331.168 zł, tj. o kwotę 2.999.976 zł, w drodze ustanowienia nowych 53.571 udziałów o wartości 56 zł każdy z wyłączeniem prawa pierwszeństwa wspólnika Pana Andrzeja Meronk do objęcia nowo ustanowionych udziałów. INPRO S.A. objęła wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym inBet Sp. z o.o i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 2.999.976,00 zł.

Przed podwyższeniem kapitału Spółka posiadała 66.409 udziałów o łącznej wartości 3.718.904,00 zł, co stanowiło 58,74 % kapitału zakładowego inBet Sp. z o.o.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału ilość posiadanych przez Spółkę udziałów w spółce inBet Sp. z o.o. wynosi 119.980 udziałów o łącznej wartości 6.718.880,00 zł, co stanowi 72 % kapitału zakładowego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..