Raport bieżący 26/2018 K

Korekta raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 20.08.2018 r.


Zarząd Spółki INPRO SA w Gdańsku koryguje omyłkę pisarską w raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w temacie "Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji".

Jest:

Emisja obligacji będzie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

Winno być:

Emisja obligacji będzie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, tj. propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Poniżej podajemy skorygowaną treść raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 20.08.2018:

"Zarząd INPRO SA ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2018 roku podjął decyzję o zamiarze emisji obligacji 36-miesięcznych, zabezpieczonych, na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000 zł. Zabezpieczenie emisji stanowić będzie hipoteka umowna na nieruchomości hotelowej "Dom Zdrojowy" zlokalizowanej w Jastarni.

Emisja obligacji będzie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, tj. propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów.

Zarząd zamierza dokonać emisji do końca bieżącego roku z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od popytu na rynku obligacji.

Informacja została zakwalifikowana jako informacja poufna ze względu na zmianę sposobu finansowania działalności bieżącej spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..