Raport bieżący 28/2013

Treść uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A. dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 19 czerwca 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") nie podjęło uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 na dywidendę i kapitał zapasowy oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia całości wypracowanego zysku netto w kwocie 17.466.552,39zł za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie powyższej uchwały zamieszczone jest w załączniku do raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.)

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..