Raport bieżący 28/2018

Podpisanie umowy o organizację emisji obligacji.

Zarząd Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 20.08.2018 r. i 26/2018/K z dnia 20.08.2018 r., dotyczącego podjęcia decyzji o zamiarze emisji obligacji, informuje, iż w dniu 23.08.2018 r. podpisana została z Michael / Ström Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie umowa o organizację emisji obligacji do kwoty 20.000.000 zł na okres 3 lat. Jednocześnie podpisana została z tym samym podmiotem umowa o pełnienie funkcji pośrednika technicznego.

Na podstawie powyższych umów Michael / Ström Dom Maklerski zobowiązany jest m.in. do przygotowania dokumentacji na potrzeby ww. emisji, oferowania obligacji, pełnienia funkcji autoryzowanego doradcy, pełnienia funkcji agenta kalkulacyjnego, reprezentowania Spółki w czynnościach i postępowaniach przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA związanych z zarejestrowanemu obligacji.

Umowy, które zostały zawarte pomiędzy Spółką i Michael / Ström Dom Maklerski posiadają zapisy standardowe i są umowami typowymi zawieranymi w tego typu transakcjach.

Zarząd INPRO S.A. wskazuje, że szczegółowe parametry emisji obligacji Spółki dokonywanej w ramach opisanych w raporcie nr 26/2018 założeń, zostaną ustalone po zakończeniu budowania księgi popytu na obligacje.

O dalszym przebiegu działań w ramach emisji obligacji Spółka będzie informować w odrębnych komunikatach.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..