Raport bieżący 29/2018

Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA


Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 5 września 2018 roku Spółka podpisała z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Alior", "Bank") aneks do umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym nr U0003114448309 z dnia 22.09.2016 r. (przedmiotową umowę kredytową Spółka opisywała w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 22.09.2016 r.). Na podstawie aneksu przedłużono okres finansowania kredytem w kwocie 16.000.000 zł na kolejne 12 miesięcy - do dnia 19.09.2019 r.

Warunki odnowienia kredytu to min.: przedłożenie aktualnego zaświadczenia z ZUS, przełożenie oświadczenia Spółki, iż nie zalega ona z płatnościami podatków na rzecz Urzędu Skarbowego, złożenie w ciągu 14 dni od podpisania umowy kredytowej oświadczenia INPRO SA w formie notarialnej o poddaniu się egzekucji w odpowiednim trybie art. 777 kpc do kwoty 32.000.000 zł oraz aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe zapisy umowy kredytowej i warunki udzielania kredytu pozostały bez zmian i jak powyżej wskazano zostały one opisane w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 22.09.2016 roku.

Kryterium uznania umów za znaczące jest dla Emitenta znaczna w skali Emitenta łączna wartość przedmiotu umów zawartych przez podmioty z Grupy Kapitałowej INPRO z Alior Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosząca 45.900.000 zł.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..