Raport bieżący 30/2015

Zakup udziałów w spółce z o.o.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 1 lipca 2015 roku Spółka, reprezentowana przez Jerzego Glanc - Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podpisała z trzema osobami fizycznymi umowę zakupu łącznie 270 udziałów w Przedsiębiorstwie Instalacyjnym ISA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Na mocy podpisanych umów INPRO S.A. zakupiła od każdego z członków Zarządu INPRO S.A., czyli od Pana Piotra Stefaniaka, od Pana Krzysztofa Maraszka i od Pana Zbigniewa Lewińskiego po 90 udziałów o wartości nominalnej 200 zł każdy. Cena nabycia jednego udziału wynosiła 8.000,00 zł, w związku z czym cena zakupu łącznie 270 udziałów to 2.160.000,00 zł.

Przedmiotowe umowy zostały zawarte z podmiotami powiązanymi ze Spółką to jest osobami zarządzającymi Spółką i jednoczesne osobami będącymi jej akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 20 % głosów na walnym zgromadzeniu emitenta.

Po zakupie udziałów INPRO S.A. posiada w spółce Przedsiębiorstwo Instalacyjne ISA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku łącznie 270 udziałów o wartości nominalnej 54.000 zł, dających łącznie 76,92 % udziałów w kapitale tej jednostki (80.000 zł).

Sprawozdanie finansowe PI ISA Sp. z o.o. zostanie objęte metodą pełną konsolidacji w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej INPRO S.A.

Jednocześnie Spółka informuje, iż założenia do postanowień zawartych w umowach sprzedaży były raportowane raportem poufnym z dnia 17.06.2015 r. pod tytułem: Zakup udziałów w spółce z o.o.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 w zw. z art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..