Raport bieżący 30/2017

Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w III kwartale 2017 roku.

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku "Spółka" w związku z otrzymaniem w dniu 3 października 2017 r. wewnętrznych raportów sprzedażowych informuje, iż w trzecim kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa INPRO zrealizowała przedsprzedaż w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto tj. przedwstępnych umów sprzedaży dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci będący osobami fizycznymi oraz umów dotyczących lokali usługowych/ użytkowych, a także wydanych klientom dokumentów o informacji o warunkach zawarcia umów deweloperskich pozwalających klientom wystąpić z wnioskiem o pozyskanie środków na finasowanie umowy deweloperskiej oraz po uwzględnieniu rezygnacji klientów z zawarcia takich umów lub rezygnacji z zawartych umów na poziomie 222 umów, co stanowi o 155 % więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, obejmującym okres lipiec - wrzesień.

Poprawa poziomu przedsprzedaży z jednej strony wynika z większej o ponad 60 % liczby lokali oferowanych do sprzedaży w porównaniu do III kwartału 2016 roku, a z drugiej strony ze wzrostu zainteresowania klientów ofertą Spólki, w tym inwestycjami, które z obserwacji Spółki cieszą się obecnie największą popularnością tj. Kwartał Uniwersytecki II etap, Optima etap I oraz Harmonia Oliwska I i II etap.

Podsumowując pierwsze trzy kwartały 2017 roku sprzedaż netto Grupy wyniosła 487 umów, co stanowi 71 % wzrostu w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku.

Jednocześnie Zarząd INPRO S.A. informuje, iż w trzecim kwartale 2017 roku Grupa przekazała łącznie 29 lokali, w porównaniu do 49 sztuk w roku ubiegłym.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE zwane też MAR.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..