Raport bieżący 31/2015

Podjęcie uchwały o zwrotnych dopłatach do kapitału spółki zależnej.

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, informuje, że w dniu 9 lipca 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od INPRO S.A. - Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie nałożenia dopłat na wspólników.

Zgodnie z uchwałą nr 5/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. postanowiło nałożyć na jedynego wspólnika spółki (czyli INPRO S.A.) obowiązek wniesienia zwrotnej dopłaty do kapitału spółki, proporcjonalnej do posiadanych przez wspólnika udziałów w spółce, w wysokości 2.227,48 zł za każdy posiadany udział. Łączna kwota dopłaty nałożonej na jedynego wspólnika spółki obliczana według istniejących na dzień podejmowania uchwały udziałów w spółce wynosi 35.149.634,40 zł i nie przekracza dziesięciokrotności istniejących, należących do jedynego wspólnika, udziałów.

Wspólnik zobowiązany został wpłacić dopłatę do dnia 31 lipca 2015 r. na rachunek bankowy spółki Hotel Mikołajki. W przypadku opóźnienia w zapłacie INPRO S.A. zobowiązany będzie do wpłaty całej kwoty dopłat wraz z ustawowymi odsetkami na rachunek Hotel Mikołajki Sp. z o.o.

Zwrotne dopłaty do kapitału mają być wniesione w celu pozyskania środków na spłatę zobowiązań Hotelu Mikołajki wobec INPRO S.A. z tytułu:

- udzielonych pożyczek wraz z odsetkami (pożyczki opisane w raportach bieżących nr 6/2013 z 12.03.2013 r., nr 31/2013 z 10.07.2013 r., nr 9/2014 z 11.03.2014 r., spłata łącznie 27.209.038,30 zł),

- zobowiązań z tytułu niezapłaconych faktur za generalne wykonawstwo zespołu hotelowo - apartamentowego w Mikołajkach (łącznie 7.377.795,95zł),

- częściowego zwrotu kaucji gwarancyjnej od wystawionych przez INPRO SA faktur z tytułu generalnego wykonawstwa powyższego zespołu (562.800,15 zł).

Ewentualny zwrot dopłaty opisanej w niniejszej uchwale może nastąpić na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników Hotel Mikołajki Sp. z o.o.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1382).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..