Raport bieżący 34/2015

Zmiana siedziby spółki zależnej.

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 23 lipca 2015 roku spółka zależna od INPRO S.A. - Hotel Mikołajki Sp. z o.o. powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w Dziale 1 Rubryka 2 KRS nowy adres siedziby spółki Hotel Mikołajki, tj. 11-730 Mikołajki, ul. Spacerowa 11.

Zmiana siedziby spółki była przedmiotem uchwały nr 1/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Hotel Mikołajki w dniu 21 maja 2015 roku. Poprzedni adres spółki Hotel Mikołajki to 80-320 Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 8.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1382).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..