Raport bieżący 36/2018

Wprowadzenie obligacji INPRO SA do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Zarząd Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2018 z dnia 20.08.2018 r., nr 28/2018 z dnia 23.08.2018 r. oraz nr 31/2018 z dnia 27.09.2018 r. dotyczących emisji obligacji serii B informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka odczytała treść wiadomości e-mail przesłanej w dniu wczorajszym w późnych godzinach popołudniowych- po godzinach pracy Spółki- zawierającą treść uchwały Nr 1212/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 3.12.2018 r. wskazującą, iż na podstawie §3 ust 1 i 2 oraz §5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić 25.000 obligacji na okaziciela serii B Spółki Inpro SA o wartości nominalnej 1.000 zł każda do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Uchwała ta weszła w życie w dniu jej podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..