Raport bieżący 37/2017

Aktualizacja raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 23.11.2017 r.

Zarząd INPRO SA ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 23.11.2017 r., dotyczącego otrzymania stanowiska podmiotu trzeciego mogącego mieć wpływ na proces wydawania lokali mieszkalnych na przedsięwzięciu deweloperskim Harmonia Oliwska etap I, informuje, iż dzięki podjętym staraniom Spółki, wypracowane rozwiązania umożliwiły płynne dokonywanie odbiorów mieszkań przez Nabywców na przedsięwzięciu Harmonia Oliwska etap I.

Pomimo utrzymujących się sprzecznych stanowisk TVP SA i INPRO SA odnośnie wykonywania przez klientów INPRO SA ustanowionego przez TVP SA prawa służebności przechodu i przejazdu przez działki drogowe należące do TVP SA, do czasu przeniesienia na rzecz tych klientów prawa własności nabywanych przez nich lokali, a co za tym idzie udziałów w nieruchomości wspólnej obejmującej także udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu uprawnionego z tej służebności, klienci ci na podstawie imiennych pełnomocnictw wystawionych przez Zarząd Spółki wykonują wjazd na teren osiedla , które według informacji posiadanej przez Spółkę odbywają się bez większych zakłóceń.

Łącznie na przedsięwzięciu Harmonia Oliwska etap I w ofercie znajduje się 151 lokali, z czego 123 mieszkania zostały sprzedane. Według stanu na koniec dnia 20.12.2017 r. wydano 90 lokali. Do końca 2017 roku Spółka zakłada przekazanie kolejnych 6 lokali.

Łącznie szacowany przez Spółkę poziom wydań w całej Grupie Kapitałowej INPRO SA za rok 2017 wynosi 436, w porównaniu do 463 sztuk w roku ubiegłym. Spółka INPRO SA szacuje, iż w 2017 roku przekaże 321 lokali (w odniesieniu do 372 lokali w roku 2016).

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..