Raport bieżący 38/2015

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zmian w sposobie wynagradzania Członka Zarządu.

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w uzupełnieniu do uchwały Rady Nadzorczej numer 25/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku, wprowadzającą poniższe dodatkowe zasady wypłaty wynagrodzenia dla Pana Piotra Stefaniaka - Prezesa Zarządu Spółki:

1) Ustalono zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi w czasie trwania mandatu i przez 12 miesięcy po jego zakończeniu. Przez czas trwania ograniczenia po zakończeniu kadencji, Spółka zobowiązała się do wypłacenia Prezesowi Zarządu comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej 75 % wynagrodzenia podstawowego z ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego pełnienia funkcji.

2) W przypadku odwołania Piotra Stefaniaka przez Spółkę z funkcji Prezesa Zarządu lub złożenia przez Piotra Stefaniaka rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki - Spółka jest zobowiązana do wypłacenia mu odprawy w wysokości 1.200.000 zł. Powyższa odprawa nie będzie należna jeżeli odwołanie Piotra Stefaniaka z funkcji Prezesa Zarządu nastąpi z powodu rażącego niedbalstwa, na skutek którego Spółka poniosła rzeczywistą szkodę wpływającą w istotny sposób na płynność finansową Spółki lub popełnienia przez Prezesa Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym uniemożliwiającego mu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dalsze pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.1382) - informacje poufne
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..