Raport bieżący 39/2014

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 4 listopada 2014 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 03 listopada 2014 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia z dnia 03 listopada 2014 r. w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego podmiotu zależnego od INPRO S.A. - Przedsiębiorstwa Budowlanego DOMESTA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

W dniu 09.07.2014 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PB DOMESTA Sp. z o. o. uwzględniając fakt umorzenia z czystego zysku 24 udziałów o wartości nominalnej 750 zł każdy (uchwała z dnia 28.06.2013) oraz potrzebę dostosowania wartości nominalnej nieumorzonych udziałów do zarejestrowanej wysokości kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o podwyższeniu wartości nominalnej wszystkich 376 udziałów z kwoty 750 zł do 797,87 zł oraz podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z dotychczasowej wysokości 300.000 zł do kwoty 300.800 zł poprzez podwyższenie wartości wszystkich 376 udziałów z kwoty 797,87 zł do kwoty 800 zł każdy udział. Udziały w podwyższonej wartości zostały objęte przez dotychczasowych wspólników, a podwyższenie zostało pokryte przez dotychczasowych wspólników gotówką.

Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy spółki PB DOMESTA Sp. z o.o. wynosi 300.800 zł, z czego INPRO S.A. posiada 204 udziały o łącznej wartości nominalnej 163.200 zł, co stanowi w dalszym ciągu 54,26 % w kapitale spółki.

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.].
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..