Raport bieżący 39/2015

Rejestracja zmiany składu wspólników w spółce zależnej PB DOMESTA Sp. z o.o.

Zarząd INPRO S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 27.08.2015 roku Spółka bazując na podstawie wpisów w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powzięła informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego transakcji zakupu przez INPRO S.A. części udziałów w kapitale spółki zależnej Przedsiębiorstwo Budowlane DOMESTA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

W dniu 27.05.2015 r. została zawarta umowa sprzedaży, na podstawie której INPRO S.A. zakupiło od Pana Cypriana Maj 20 udziałów o wartości nominalnej 800 zł każdy w spółce Przedsiębiorstwo Budowlane DOMESTA Sp. z o.o.

Przed zakupem przedmiotowych udziałów Spółka posiadała 204 udziały o łącznej wartości 163.200,00 zł, co stanowiło 54,26 % kapitału zakładowego PB DOMESTA Sp. z o.o.
Po zarejestrowaniu transakcji zakupu udziałów ilość posiadanych przez Spółkę udziałów w spółce PB DOMESTA Sp. z o.o wynosi 224 udziały o łącznej wartości 179.200,00 zł, co stanowi 59,57 % kapitału zakładowego.

Spółka wyjaśnia, że Przedsiębiorstwo Budowlane DOMESTA Sp. z o.o. nie otrzymało jeszcze odpisu postanowienia w przedmiocie zarejestrowania transakcji opisanej w niniejszym raporcie jednak takie dane zostały już ujawnione w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i dlatego Spółka zdecydowała się na publikacje niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.1382) - informacje poufne
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..