Raport bieżący 41/2013

Transakcja sprzedaży akcji INPRO S.A. przez członka Zarządu

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej "Spółka") informuje, iż otrzymał w dniu 14 października 2013 od Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Stefaniaka zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o zbyciu przez niego w dniu 11 października 2013 roku 550.000 sztuk akcji Spółki INPRO S.A. po cenie 4,5 zł za jedną akcję. Wartość przedmiotowej transakcji wyniosła zatem 2.475.000,00 zł. Rozliczenie transakcji ma nastąpić w dniu 16.10.2013 r. Zbycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku transakcji pakietowej za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Pan Piotr Stefaniak wchodzi w skład Zarządu Spółki i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, wobec powyższego przekazanie niniejszej informacji było wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..