Raport bieżący 41/2015

Zmiana w sposobie wynagradzania Członka Zarządu.

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. informuje, iż w dniu 3 września 2015 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej, jako reprezentant Spółki, podpisał z Panem Krzysztofem Maraszkiem, aneks do kontraktu menedżerskiego zmieniający zapis o należnej Członkowi Zarządu odprawie, wskazując w zapisie §9 ust. 6 tej umowy, że w przypadku rozwiązania przez którąkolwiek ze stron kontraktu z zachowaniem terminu wypowiedzenia opisanego w §9 ust. 3 tej umowy oraz w przypadku wypowiedzenia kontraktu ze skutkiem natychmiastowym przez Członka Zarządu z przyczyn opisanych w §9 ust. 2 tej umowy, Spółka jest zobowiązana do wypłacenia Członkowi Zarządu odprawy w wysokości 1.200.000 zł brutto.

Uprzednio treść tego zapisu (§9 ust. 6) uprawniała Członka Zarządu do uzyskania odprawy w wypadku wypowiedzenia kontraktu (umowy) przez Spółkę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w §9 ust. 3, bądź wypowiedzenia kontraktu przez Członka Zarządu ze skutkiem natychmiastowym z powodów opisanych w §9 ust. 2 tej umowy.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1382).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..