Raport bieżący 4/2016

Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za 2015 rok

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku _"Spółka"_, w związku z pracami prowadzonymi nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inpro S.A. za 2015 rok, informuje, iż dostępne Zarządowi wstępne szacunki dotyczące podstawowych danych finansowych za 2015 rok znacznie odbiegają od wyników osiągniętych w 2014 roku.

W 2015 roku w porównaniu do roku poprzedniego istotnie wzrosła liczba zakończonych projektów deweloperskich, a tym samym liczba wydanych lokali. Grupa Inpro w 2015 roku przekazała 556 lokali wobec 334 w roku 2014, co stanowi wzrost o 66 %.

Szacowany przychód Grupy Inpro za 2015 rok wyniesie około 210 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do 2014 roku o ok. 40 %. Jednocześnie szacunki wykazują, iż zysk netto Grupy Kapitałowej za 2015 rok wyniesie około 25 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 210 % r/r.

Prawidłowe wielkości poziomu przychodu i zysków oraz szersze wyjaśnienie poziomu odchyleń danych finansowych Spółka wskaże w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej INPRO za 2015 rok, które zostanie opublikowane raportem okresowym w dniu 21.03.2016 roku.
Wiedza Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego raportu opiera się o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wstępnie szacowane wyniki finansowe po dniu opublikowania niniejszego raportu. Powyższe szacunki poziomu przychodów oraz zysku netto Grupy będą na bieżąco monitorowane do czasu publikacji raportu okresowego.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382_.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..