Raport bieżący 44/2013

Zmniejszenie ilości posiadanych akcji INPRO S.A. przez Członka Zarządu.

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 16 października 2013 otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Zbigniewa Lewińskiego zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, w której podano, że w związku z przesłanym przez Pana Zbigniewa Lewińskiego zawiadomieniem z dnia 14 października 2013 przekazanym w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a dotyczącym dokonania w dniu 11 października 2013 zbycia przez Pana Zbigniewa Lewińskiego 550.000 sztuk akcji spółki INPRO S.A. po cenie 4,50 zł za jedną akcję (o którym to zawiadomieniu i opisanym tam zdarzeniu Spółka informowała już raportem bieżącym nr 42/2013 z dnia 15.10.2013) Pan Zbigniew Lewiński podał dodatkowo na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, że:

"Zbycie akcji nastąpiło na rynku giełdowym w drodze transakcji pakietowej za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK SA. Transakcja zbycia przedmiotowych akcji miała miejsce: w dniu 11.10.2013 przy czym zostanie rozliczona przez Dom Maklerski BZ WBK SA w dniu 16.10.2013 r. Przedmiotem zbycia jest 550.000 sztuk akcji Spółki INPRO S.A. po cenie 4,5 zł za jedną akcję. Wartość przedmiotowej transakcji wyniosła 2.475.000,00 zł.

Przed zbyciem powyżej opisanych akcji posiadałem łącznie 10.010.000 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 25% kapitału zakładowego Spółki INPRO S.A. Przed zmianą udziału akcje będące w moim posiadaniu dawały łącznie 10.010.000 głosów, co stanowiło 25% ogólnej liczby głosów.

W związku ze zbyciem rzeczonych akcji posiadam łącznie 9.460.000 sztuk akcji Spółki INPRO S.A, co stanowi 23,63% kapitału zakładowego Spółki INPRO S.A. Akcje będące w moim posiadaniu dają łącznie 9.460.000 głosów, co stanowi 23,63% ogólnej liczby głosów.

Wskutek transakcji zawartej w dniu 11.10.2013 procent posiadanych przeze mnie akcji INPRO S.A., a tym samym udział w kapitale zakładowym tej spółki, zmniejszył się z 25% do 23,63%.

Nie występują podmioty zależne ode mnie, posiadające akcje spółki INPRO, ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.

Jestem członkiem zarządu Spółki i posiadam stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej wobec powyższego przekazanie niniejszej informacji było wymagane przepisami prawa"Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..