Raport bieżący 45/2014

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 10 ust. 14 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 30/2014 o wyborze firmy audytorskiej Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa (wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73) do:

1. Sporządzenia przeglądów sprawozdań finansowych za rok 2015, a mianowicie przeglądu sprawozdania jednostkowego INPRO S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej INPRO S.A.

2. Badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego INPRO SA oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO za 2015 r., tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa z wybranym podmiotem - Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zostanie zawarta na okres jednego roku.

Spółka nie korzystała dotychczas z usług w/w podmiotu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..